Predavači

Predavači su iskusni programeri, dizajneri, project manadžeri iz privrede, iz domaćih IT kompanija, koji imaju asistenciju i podršku sa Univerziteta eCampus iz Italije.

Veliko iskustvo na već odrađenim projektima, predavači će preneti polaznicima, organizovati rad na projektima, stručnu praksu i stažiranje.

U IT sektoru, praksa je broj 1!

  PREPORUKA:   Pročitajte intervju sa Predragom Mašićem, profesorom i IT liderom eCampus Univerziteta u Beogradu

Ukoliko se čak i nauči teoretsko znanje za određeni kurs, predavači neće dozvoliti prolaznost ukoliko se ne odrade projekti!

Mi ne dajemo sertifikat ukoliko smatramo da niste prošli sve faze obuke i rada na projektima!

  PREPORUKA:   Pročitajte gde su i šta rade neki od naših studenata

NAUČI I RADI!!!

Kliknite ovde i informišite se o Osnovnim, Master i Specijalističkim studijama na Univerzitetu eCampus u Beogradu!Steknite italijansku diplomu!

Google code: