Koncept Nauči i radi!

Savremen pristup IT učenja svodi se na praktičan rad i učenje kroz projekte. Predavači će uz teoretsko znanje i predavanje, odmah prikazati gde se to u praksi primenjuje, i shodno pređenim celinama daju se zadaci na nastavi i domaći zadaci da se odrade kod kuće.

Glavne karakteristike su sledeće:

  1. iskusni predavači iz privrede
  2. asistenti i profesori iz Italije i njihovo praktično iskustvo
  3. dobro teoretsko primenjivo znanje na obuci
  4. domaći zadaci primenjivi u praksi
  5. projektni radovi sa realnim zahtevima od strane potencijalnih klijenata
  6. veliki broj praktičnih primera iz privrede
  7. samostalni zadaci i radovi primenjivi kod potencijalnih klijenata
  8. praksa u nekoj od IT firmi u Srbiji sa kojom eCampus ima ugovor ili Outsourcing praksa sa italijanskim firmama

Ukoliko naučite teoretsko znanje, a ne uradite zadatke i projekte, mi vas nećemo pustiti da prođete obuku,a samim tim i kurs!

  PREPORUKA:   Pročitajte intervju sa Predragom Mašićem, profesorom i IT liderom eCampus Univerziteta u Beogradu

  PREPORUKA:   Pročitajte gde su i šta rade neki od naših studenata