Diploma

Kako da dobijem diplomu eCampus Univerziteta iz Italije?

Kliknite ovde i pogledajte trenutni popust zbog promocije naše diplome!

Predstavništvo eCampus Univerziteta u Beogradu organizuje IT Kurseve po metodi Nauči i radi! koja je rasprostranjena širom Evropske Unije gde eCampus ima svoj predstavništva (Velika Britanija, Španija, Bugarska).

IT Kursevi se organizuju u grupi (do 5 polaznika) i individualno 1 na 1 sa predavačem ili više predavača na samom kursu.

Nakon praćenja i rada na kursu polaznik je dužan da radi domaće zadatke, manje projekte i na kraju da odradi završni rad sa tehničkom dokumentacijom. Završni rad je "proizvod" od samog polaznika i njegovo je autorsko vlasništvo i može ga dalje iskoristiti za prodaju i distribuciju.

  PREPORUKA:   Pročitajte intervju sa Predragom Mašićem, profesorom i IT liderom eCampus Univerziteta u Beogradu

  PREPORUKA:   Pročitajte gde su i šta rade neki od naših studenata

Diploma se NE MOŽE steći ukoliko korisnik ne odradi sve domaće zadatke,projektne radove i ukoliko ne završi, ali i NE ODBRANI završni rad tj. ne izradi svoj proizvod.

Na osnovu bodovanja svega navedenog, polaznik dobija EU DIPLOMU eCampus Univerziteta iz Italije na Italijanskom jeziku i dobija zvaničan dokument o pohađanju i mišljenju predavača o polazniku na srpskom jeziku.

Google code: